Saturday, July 13, 2019

INTEL vs AMD and the Generations of the Processors and Processor Types

Computer's processor එක අපිට කෙලින්ම කියන්න පුලුවන් පරිඝනකයේ ඒකෙ මොළය එහෙමත් නැත්තං brain එක කිව්වොත් තමයි හරියන්නේ අපි අද මේ මොලය ගැන කතා කරමු, මේ ගැන මූලික අවබෝධයක් තිබීම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්, නැතිනම් අමාරුවෙ වැටෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩාක් වැඩි.


බොහෝ දෙනා පිලිගන්නා පරිදි මේ ලෝකයේ තියෙන famous ම processor වර්ගය තමා Intel කියන්නෙ. ඒ වගේම  AMD ත් ඒ සමග කරට කර උරෙන් උර සටනක සිටිනවා.
Intel වල ඉතාමත් ඇති famous processor වලින් ඉතාමත් ඉහල තැනක් ගන්නේ i3, i5, i7 මේකේ නවතම එනම් අලුත්ම හදුන්වා දීම වන්නේ i9 processor එකයි, මේ processor  වල performance වැඩි වෙන්නෙ මේ  නම් කරල තියෙන පිලිවලට අනුව නොවේ. ඒකට Processor එකේ Generation එකත් බලපානවා.
Intel processor එකක් ගත්තම ඔය එන Generation එකත් එක්ක processor එකේ series එකත් අනිවාරෙන්ම සලකා බැලිය යුතු කරුණක් වනු ලබනවා. ඒවා හට උදාහරණ කීපයක් පහත දක්වා ඇති අතර, ඒවා පිලිබද අවබෝදය මින් ලබා ගත හැකි වේ.
HK,H series
U series
G series
Y series

ඊට අමතරව celeron, pentium, Atom කියලත් series තියෙනවා. ඔය සෙට් එකම Intel සම්බන්ධව.
AMD ගත්තම එයාලගෙත් මේ විදියට pro series තියෙනවා.
AMD Ryzen 3
AMD Ryzen 5
AMD Ryzen 7
සහ non-Ryzen models විදියට.
එක එක ආකාරයේ Processor models තිබෙන අතර. Processor එකක model එක කියවන්නෙ මේ විදියට
Intel® Core i3 - 3200M
Intel® Core i5 - 5100U
Intel® Core i7 - 8500U
Intel® Core i7 - 7Y75


  1. මුලින්ම තියෙන්නෙ Brand එක Intel.
  2.  දැන් හැමෝම  දන්න i7 - Brand Modifier එක, (එය i3,i5,i7,i9 විය හැක)
  3. Hyphen ( - )එකට පසුව 7 කියන්නෙ Generation එක.
  4. 100/200/500/75 - SKU Numeric Digits
  5. U/Y/M - Product Line Suffix එක...
බොහෝ විට Model එක Atom, Celeron, Pentium or Xeon විදියට තියෙන්න පුලුවං processor එකේ විදියට.
එය AMD නම් AMD Ryzen, AMD FX වීමට හැක.

AMD සහ Intel Compare කරන විට overall අගය ගත් කල Intel powerful වන අතර. Inbuilt Graphics chip නිසා මෙහි AMD වලට වඩා performance වැඩි වේ, ඒ Graphics performance මගිනි, එමෙන්ම AMD තුල Inbuilt Graphics chip නොමැති නිසා Gaming සදහා එතරම් සහයෝගයක් නොදක්වයි, නමුත් Sever Computer එකක් සදහා වඩාත්ම ගැලපෙන්නෙ AMD ය, ඒ එහි ඇති වැඩී Cores ගණන නිසාය.
2017 ට පෙර  AMD හී  target එක ඌයේ cheap products වලට pro නිශ්පාදනය කරන එක. ඒවා ටිකක් performance අතින් මද විය. එහෙත් 2017 න් පසු AMD Ryzen Mobile series පැමිණීමත් සමග මෙය වෙනස් වෙනවා.
මූලිකවම AMD Ryzen 5 series එක ගහලා තියෙන්නෙ Intel i5 U series එක්ක තරඟෙට වගේ.
ඒ වගේම AMD Ryzen 7 series එක ගහලා තියෙන්නෙ Intel i7 U series එකත් එක්ක තරඟෙට.

නමුත් Ryzen series එකට අයත් processor පමනක් මෙතරම් performance පෙන්වනු ලබයි. අනිත් ඒවා මෙතරම් උවමනා කරනු ලබන performance ලබා නොදේ,

පහත දැක්වෙන්නේ  Intel හා AMD ලාගෙ pro වල performance පිලිවෙලින්.
  • i5/i7 HK,H series >
  • i7U,i5/i7G/AMD Ryzen Mobile 7>
  • i5U/AMD Ryzen Mobile 5>
  • intel Core m/core i5/i7 Y series>
  • intel Celeron, Pentium>intel Atom Series
වැඩි දුර විස්තර සදහා මෙයට පිවිසෙන්න INTEL Processors AMD Processors
Atom සහ Celeron යන Processors, Intel වල ඇතී බාලම processor එක වේ. මෙයට අමතරව කරුනු රාශියක් ඇති අතර එයට LGA සහ PGA සම්බන්ද වන ආකාරය පසුවට සලකා බලමු.

Wednesday, July 10, 2019

How to disable AutoRun and AutoPlay in Group Policy Editor in Windows 10

Autorun is a kind of a headache when we are considering about the Malware and Viruses, so most of the people are looking for how to turn it off, and there are a lot of ways that can turn off the Autorun which is working on a computer, this is a kind of a deeper one, so please follow these steps

First you have to type gpedit.msc on Run box like below

Then the Local group policy editor which means the the registry will be there like below and here you have to select Administrative Templates under the Computer Configuration like below

Then you will see Windows Components and select it, you can follow below step

Under the Windows Components you will see the Autoplay Policies so select it like this
Now select and open Turn off Autoplay which is in the right side of the window
Now select the Disable and then press Apply and Ok, so the auto run will be disable permanently

See you soon

Sunday, March 4, 2018

How to use Shutdown Shortcut and have Fun

Hi guys so it's after a long time that I am writing again and I hope to continue this again, so today I am going to show you a useful short cut that we can create on our Desktop to Shut down the computer and I will show you how to use this for a kind of funnier purpose

First Right Click on the Desktop like below and go to New and Select Shortcut option Now type these command below as you wish

•             shutdown /s /t 0: Performs a regular shut down.
•             shutdown /r /t 0: Restart the computer.
•             shutdown /r /o: Restarts the computer into advanced options.


Here you can change the name of the icon that you are going to create


Now you will see a shortcut and I have named it as Call of Duty, yeah that's a one of world famous games, so here I am going to change the icon also.
Now right click on the shortcut and select the Properties as like below


I guess now you may have an idea that what I am going to do here, let’s click the change Icon like you can see


Now I am going to change the icon by Browsing and searching it on my computer, here I will use call of duty icon and you can use whatever you want, that’s your creativity Now I have applied it and now I am going to put my brother in kind of trouble when he is going to play the COD

So guys try this and have fun, see u soon

Tuesday, March 15, 2016

What is a MAC Address


It’s Media Access Control address, it’s your computer's unique hardware number. The MAC Address or we can also called it as your physical address.
Physical Address and MAC Address same thing but different name, most of the time you will have Dynamic IP address when you are accessing to the internet which is providing by Internet Service Provider but your MAC address is not changing like that.
The MAC address on your computer is the Hardware Identified number, it’s burnt in to your network interface device, MAC address is a unique identifying number, by using your MAC Address you can find out a lot of things about your computer and even the manufacture of your computer, I’ll fill you about those later.
First of all you have to know there a few ways to get your MAC address, I will show you three of them.
1st method

Open the Command Prompt and type like below
getmac

Now you can see MAC address under Physical Address2nd Method
Here also we have to use command prompt and type like below
Ipconfig/all

Now you will see your MAC address under physical address

3rd Method

In this method you have to go to Control Panel and follow below steps


Now you will see the mac address as like before

Hope you got an idea about it, I will explain later what you can do with MAC
Hesh

Thursday, February 11, 2016

How to turn off AutoPlay Video Option in Faceebook

There is an option has been introduced by Facebook that all the videos in your FB Home or where ever you see that will be auto playing, That is a good option but it is waste of your data, so the best thing is turn off that to save your data, to do that follow these steps.

Frist go to the settings like belowThen select the option name called “Videos” where on left side bottom.Now you can see the option Auto-Play Videos under Video Settings, and it is on default settings, change it as “Off” and also change the quality of the videos,


Try this out

Hesh

Thursday, January 14, 2016

Run Commands


I have given some shortcuts that would work with the Keyboard before, if you want them Click Here and Now I will give you the Run Commands that can help you as much as Keyboard Shortcuts, if you can use them, you will be an expert of them, and it will help you to get your work done easily.

Accessibility Controls - access.cpl

Wordpad - write

Calculator - calc

Task Manager - taskmgr

Add Hardware Wizard - hdwwiz.cpl

Add/Remove Programs - appwiz.cpl

Administrative Tools - control admintools

Automatic Updates - wuaucpl.cpl

Bluetooth Transfer Wizard - fsquirt

Certificate Manager - certmgr.msc

Character Map - charmap

Check Disk Utility - chkdsk

Clipboard Viewer - clipbrd

Command Prompt - cmd

Component Services - dcomcnfg

Computer Management - compmgmt.msc

Date and Time Properties - timedate.cpl

DDE Shares - ddeshare

Device Manager - devmgmt.msc

Direct X Control Panel (If Installed)* - directx.cpl

Direct X Troubleshooter - dxdiag

Disk Cleanup Utility - cleanmgr

Disk Defragment - dfrg.msc

Disk Management - diskmgmt.msc

Disk Partition Manager - diskpart

Display Properties - control desktop

Display Properties - desk.cpl

Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) - control color

Dr. Watson System Troubleshooting Utility - drwtsn32

Driver Verifier Utility - verifier

Event Viewer - eventvwr.msc

File Signature Verification Tool - sigverif

Findfast - findfast.cpl

Folders Properties - control folders

Fonts - control fonts

Fonts Folder - fonts

Free Cell Card Game - freecell

Game Controllers - joy.cpl

Group Policy Editor (XP Prof) - gpedit.msc

Hearts Card Game - mshearts


Iexpress Wizard - iexpress

Indexing Service - ciadv.msc

Internet Properties - inetcpl.cpl

IP Configuration (Display Connection Configuration) - ipconfig /all

IP Configuration (Display DNS Cache Contents) - ipconfig /displaydns

IP Configuration (Delete DNS Cache Contents) - ipconfig /flushdns

IP Configuration (Release All Connections) - ipconfig /release

IP Configuration (Renew All Connections) - ipconfig /renew

IP Configuration (Refreshes DHCP & Re - Registers DNS) - ipconfig /registerdns

IP Configuration (Display DHCP Class ID) - ipconfig /showclassid

IP Configuration (Modifies DHCP Class ID) - ipconfig /setclassid

Java Control Panel (If Installed) - jpicpl32.cpl

Java Control Panel (If Installed) - javaws

Keyboard Properties - control keyboard

Local Security Settings - secpol.msc

Local Users and Groups - lusrmgr.msc

Logs You Out Of Windows - logoff

Microsoft Chat - winchat

Minesweeper Game - winmine

Mouse Properties - control mouse

Mouse Properties - main.cpl

Network Connections - control netconnections

Network Connections - ncpa.cpl

Network Setup Wizard - netsetup.cpl

Notepad - notepad

Nview Desktop Manager (If Installed) - nvtuicpl.cpl

Object Packager - packager

ODBC Data Source Administrator - odbccp32.cpl

On Screen Keyboard - osk

Opens AC3 Filter (If Installed) - ac3filter.cpl

Password Properties - password.cpl

Performance Monitor - perfmon.msc

Performance Monitor - perfmon

Phone and Modem Options - telephon.cpl

Power Configuration - powercfg.cpl

Printers and Faxes - control printers

Printers Folder - printers

Private Character Editor - eudcedit

Quicktime (If Installed) - QuickTime.cpl

Regional Settings - intl.cpl

Registry Editor - regedit

Registry Editor - regedit32

Remote Desktop - mstsc

Removable Storage - ntmsmgr.msc

Removable Storage Operator Requests - ntmsoprq.msc

Resultant Set of Policy (XP Prof) - rsop.msc

Scanners and Cameras - sticpl.cpl

Scheduled Tasks - control schedtasks

Security Center - wscui.cpl

Services - services.msc

Shared Folders - fsmgmt.msc

Shuts Down Windows - shutdown

Sounds and Audio - mmsys.cpl

Spider Solitare Card Game - spider

SQL Client Configuration - cliconfg

System Configuration Editor - sysedit


System Configuration Utility - msconfig

System File Checker Utility (Scan Immediately) - sfc /scannow

System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) - sfc /scanonce

System File Checker Utility (Scan On Every Boot) - sfc /scanboot

System File Checker Utility (Return to Default Setting) - sfc /revert

System File Checker Utility (Purge File Cache) - sfc /purgecache

System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) - sfc /cachesize=x

System Properties - sysdm.cpl

Telnet Client - telnet

User Account Management - nusrmgr.cpl

Utility Manager - utilman

Windows Firewall - firewall.cpl

Windows Magnifier - magnify

Windows Management Infrastructure - wmimgmt.msc

Windows System Security Tool - syskey

Windows Update Launches - wupdmgr

Windows XP Tour Wizard - tourstart

Try these :)

~~esh~~
Hesh

Tuesday, January 12, 2016

Keyboard Shortcuts


There are some shortcut keys that we can use while we are working and it will be very helpful for getting done your work, if you are able to do use this kind of shortcuts, you will do your work very fast. Here there are some shortcuts that may useful, try them out

CTRL+C (Copy)

CTRL+X (Cut)

CTRL+V (Paste)

CTRL+Z (Undo)

DELETE (Delete)

WINKEY+E (My Computer)

CTRL+SHIFT+ESC (Task Manager)

CTRL+SHIFT+DELETE (You will be able to get the main menu)

SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)

CTRL while dragging an item (Copy the selected item)

CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)

F2 key (Rename the selected item)

CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)

CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)

CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)

CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)

CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)

SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)

CTRL+A (Select all)

F3 key (Search for a file or a folder)

ALT+ENTER (View the properties for the selected item)

ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)

ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)

ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)

CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously)

ALT+TAB (Switch between the open items)

ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)

F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)

F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)

SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)

ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)


Hesh
~~esh~~

Facebook Fan Page

Popular Posts

Powered by Blogger.